Kurser

I vores lyse lokaler på Buddinge Hovedgade 205 afholder vi løbende kurser inden for spiseforstyrrelsesbehandling, kostvejledning og psykologi. 

Feedback fra tidligere kursister

“Jeg synes der var en fin fordeling af teori, behandling og inddragelse af tilhørernes spørgsmål/supervision.”

“Jeg er blevet overrasket over, hvor udbredt BED er ift. andre spiseforstyrrelser. Jeg er blevet klogere på at skelne imellem ’alm.’ overvægt og BED, bl.a. jf. kontroltab. Jeg er blevet opmærksom på, ikke at fokusere udelukkende på vægten, men se på om pt/borger får regelmæssige måltider (mekanisk spisning). Jeg synes, jeg har fået konkrete redskaber til at spørge ind til borgerens kostvaner gennem bl.a. kostdagbogen. Og så er jeg blevet bekræftet i, at fysioterapi og B-BAT også har en rolle i behandlingen af denne pt.gruppe.”

 

Tidligere kurser

Kursus i diagnosticering og behandling af 

Binge Eating Disorder (BED) 

Formål

I de senere år har der været øget opmærksomhed på Binge Eating Disorder (BED), hvilket er en spiseforstyrrelse, der er lige så udbredt som anoreksi og bulimi tilsammen. Diagnosen forventes derfor at komme med i ICD-11.

Formålet med dette kursus er, at deltagerne tilegner sig viden om og erfaring med udredning, diagnosticering og behandling af BED. Somatiske problemstillinger vil indgå som vigtige elementer i det samlede billede af spiseforstyrrelsen.

Bøger

Spiseforstyrrelser – symptomer, årsager og behandling 

Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme, hvor forholdet til mad, krop og spisning er så forstyrret, at det går ud over ens sundhed og sociale liv. Man skelner typisk mellem anoreksi, bulimi og tvangs-overspisning, men der findes næsten lige så mange kombi-nationer af spiseforstyrrelses-symptomer, som der er mennesker med spiseforstyrrelser. Spise-forstyrrelser behandles primært med psykoterapi, men også med fysioterapi, kropsterapi og diætist-behandling. For at komme ud af en spiseforstyrrelse skal man også have fokus på vægt, mad og spisning – og på det enkelte men-neskes særlige situation. Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autisme-spektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse, og til deres pårørende. 

Birgitte Schousboe og Lene Kiib Hecht er medforfattere og redaktører af bogen.

Kort & Godt om Spiseforstyrrelser

af Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht.

Bliver udgivet i 2019 på Dansk Psykologisk Forlag

Artikler

Egne publikationer

Hecht, L.K. & Schousboe, B.H. (Eds.) (2012) Spiseforstyrrelser – symptomer, årsager, behandling. København: Psykiatrifondens forlag.

Meyer, L., Waaddegaard, M., Lau, M. E., & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2018). (Dis-)solving the Weight Problem in Binge-Eating Disorder: Systemic Insights From Three Treatment Contexts With Weight Stability, Weight Loss, and Weight Acceptance. Qualitative Health Research, 1–12. https://doi.org/10.1177/1049732318764874

Meyer, L. (2019). Veje til vægttab ved BED: Accept, nydelse og forbundethed med sig selv, sin krop og andre mennesker. Diætisten, (260), 24–25.

Schousboe, B. H. (2010) Den tredje spiseforstyrrelse: Binge Eating Disorder. Psykiatriinformation, nr. 3, s. 24-25.

Schousboe, B. H. (2010). Systemisk/narrativ gruppebehandling af Binge Eating Disorder – Dekonstruktion af et behandlingskoncept]. Fokus På Familien, (1), 4–25.

Schousboe, B. H. (2011). Binge eating disorder – opsporing og behandling af tvangsoverspisning. Månedsskrift for Almen Praksis, 89(4), 283–392.

Schousboe, B.H. & Waaddegaard, M. (2011) Binge eating disorder – opsporing og behandling af tvangsoverspisning. Månedsskrift for Almen praksis, nr. 4, årgang 89, 283-392.

Schousboe, B.H. (2012) Binge Eating Disorder – den tredje spiseforstyrrelse. PS Landsforeningen, Medlemsblad 04 2012.

Schousboe, B.H. & Rasmussen, S.A. (2012) Motivation. Overvejelsesgruppe på Ambulatorium for spiseforstyrrelser. Systemisk Forum, nr. 4, 23-27.

Schousboe, B.H. (2019). Binge Eating Disorder (BED). Månedsskrift for Almen Praksis, September 2019, 569–577.

Andre publikationer
Kost og Ernæringsforbundet (2019). Når maden tager magten, af Mette Jensen. Kost Og Ernæring Og Sundhed, 2019 (08), 26–29.

Udsendelse om BED

Fra DR Udsendelsen ” Sundhedsmagasinet” sendt første gang 20.02.2019.

Kan også ses her:

https://www.dr.dk

P1 podcast om BED – optaget på BEDklinikken

“Et fængsel af mad”

https://www.dr.dk