Binge Eating Disorder (BED)

Tvangsoverspisning, også kaldet Binge Eating Disorder (BED), er en ny spiseforstyrrelsesdiagnose i det amerikanske diagnose-system (DSM-5), som forventes at komme med som selvstændig diagnose i ICD-11. Det er en spiseforstyrrelse, der er lige så udbredt som anoreksi og bulimi tilsammen. 

I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministeriet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED. 

BEDklinikken har modtaget midler fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.

Diagnosekriterier

Bulimiske overspisninger min. 1 gang om ugen, dvs. indtagelse af en usædvanlig stor mængde mad, forbundet med kontroltab samt betydeligt fysisk og psykisk ubehag. Overspisningerne er forbundet med følgende karakteristika: at spise hurtigere end normalt, at spise indtil ubehagelig mæthedsfølelse, at spise større mængder mad uden at være sulten i fysisk forstand eller at spise alene pga. skam. Der kan forekomme restriktiv spisning men ingen systematisk kompenserende adfærd i form af opkastninger, afføringsmidler eller motion – ofte med overvægt eller fedme til følge.

Artikel fra DR

https://www.dr.dk