Prisen på individuel behandling er baseret på standardiserede konsulentsatser men vurderes og aftales individuelt efter behov. Kurser, foredrag, fyraftensmøder og supervision aftales med BEDklinikkens ledelse.

Indledende vurdering

90 min., 1500 kr.

Alle forløb startes med en indledende vurdering hos en psykolog, hvor der optages fuld journal og informeres om klinikkens behandlingsmuligheder. Der indgår ofte et lille fysisk tjek, hvor der måles højde, vægt, puls & blodtryk.

Individuel terapi

60 min., 1200 kr.

Det er muligt at aftale en pris for et pakkeforløb med flere samtaler evt. kombineret med kostvejledning ved klinisk diætist.

Familiesamtaler

90 min., 1750 kr.

I forbindelse med et individuelt forløb giver det ofte mening at invitere pårørende med til en eller flere samtaler. Dette er ikke par- eller familieterapi men samtaler med fokus på den, der går i behandling, og de særlige vanskeligheder, der kan være knyttet hertil.

Kostvejledning ved klinisk diætist, første samtale

90 min., 1350 kr.

Inden opstart af kostvejledning hos klinisk diætist laves en indledende samtale, hvor der optages fuld kostanamnese.

Kostvejledning ved klinisk diætist

50 min. 950 kr.

Kostvejledning hos klinisk diætist tilrettelægges individuelt.

Individuel kropsterapi

50 min., 850 kr.

Individuelle forløb i klinikken kan suppleres med kropsterapi (BBAT) ved fysioterapeut. Individuelt eller i gruppe.

Samtale med speciallæge

30 min., 700 kr.

Klinikken har speciallæge i psykiatri tilknyttet, som kan vurdere graden af psykiske lidelser og vurdere behovet for evt. justering af medicin.

Der udskrives faktura, og betalingen foregår via bankoverførsel indenfor 8 hverdage.

Bankkonto 3409-12734425

CVR nr. 40268383