Om BEDklinikken

BEDklinikken holder til i store lyse lokaler på Buddinge Hovedgade 205 i Søborg. Klinikken er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte. 

Teamet omfatter psykologer, klinisk diætist, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut. 

Behandlerne har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser inkl. BED – men også angst, OCD, traumer og depression. De kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision. 

BEDklinikken ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledererfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri.

I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministeriet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED. 

BEDklinikken har modtaget midler fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.

Birgitte Hartvig Schousboe

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun har været ansat 13 år i Region Hovedstadens Psykiatri herunder Psykoterapeutisk Center Stolpegård, hvor hun har været med til at udvikle motivationsfremmende terapi og været leder af et SATS-puljeprojekt målrettet behandling af BED. Senest har Birgitte været leder af et højt specialiseret sengeafsnit for spiseforstyrrelser for patienter med svær anoreksi. Hun er uddannet i såvel systemisk/ narrativ terapi som kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT).

Lene Kiib Hecht

Ledende klinisk diætist på Psykiatrisk Center Ballerup og afsnitsleder i Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser samme sted. Lene var fra 2003 med til at udvikle BED-behandlingen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og SATS-pulje-projektet målrettet BED fra 2013-2016. Lene har en diplomuddannelse i ernæring og idræt og har arbejdet specifikt med behandling af spiseforstyrrelser i psykiatrien og i privat regi de sidste 16 år. Hun er uddannet systemisk/narrativ supervisor og er ved at tage en master i offentlig ledelse (MPG).

Lene Bomholt Meyer

Autoriseret psykolog med en bachelorgrad fra Goldsmiths College i London og en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Siden 2008 har Lene Meyer arbejdet med spiseforstyrrelser af typen bulimi, anoreksi og BED. Mest i psykiatrien på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk Center Ballerup, men i perioder også i egen praksis. Lene Meyer har en 1-årig terapeutisk efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi og er på vej til at blive specialist i psykoterapi. Fra 2013 til 2018 lavede Lene Meyer et ph.d.-projekt om BED-behandling på Stolpegård, hvor hun anvendte både kvalitative og kvantitative metoder til at evaluere behandlingen. Andre kvalifikationer inkluderer diagnosticering af spiseforstyrrelser (Eating Disorder Examination interview, EDE) og formidling af viden om BED i både akademiske og kliniske kredse og i den brede befolkning.

Susan Christensen

Fysioterapeut og certificeret underviser i Basic Body Awareness Therapy (B-BAT). Susan har arbejdet 28 år i psykiatrien særligt indenfor depressions- og spiseforstyrrelsesbehandling, hvor hun har fungeret både som leder og klinisk udvikler af den fysioterapeutiske behandling. Senest har hun været ansat på Rigshospitalets Anoreksiklinik i 24 år. Hun har beskæftiget sig med grundlæggende forskningsmetodologi, UCSF, mhp. relevant dokumentation af den kropslige tilgang i forbindelse med mental sundhed. Susan er medstifter af Dansk Institut for Basic Body awareness therapy (DIBB) og er medansvarlig for efteruddannelsesforløbet af fysioterapeuter inden for denne metode.

Pia Rubin

Speciallæge i psykiatri. Pia har arbejdet som overlæge siden år 2000, de sidste 10 år på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med angst, OCD, PTSD og spiseforstyrrelser. Psykoterapeutisk er hun uddannet primært med en 3-årig psykodynamisk uddannelse. Senere har hun suppleret med systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og senest skematerapeutisk uddannelse. Pia har lang erfaring med gruppeterapi og har arbejdet med spiseforstyrrelser i alt ca. 3 år. 

Pia Groulef

Pia er autoriseret klinik diætist og har mangeårig erfaring med diætbehandling af anoreksi, bulimi og atypiske spiseforstyrrelser. Hun har i 8 år haft ansættelse i Region Hovedstaden på Klinik for spise-forstyrrelser på Gentofte, på Rigshospitalets Anoreksiklinik samt Højt specialiseret sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Sideløbende har Pia været fast konsulent ved Robus, som er Københavns kommunes tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse. Her har hun diætvejledt familier til børn og uge med spiseforstyrrelser. Pia er uddannet i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og uddannet i ”Den motiverende samtale”. I 2015 tog hun desuden en specialuddannelse fra Sct. Thomas Hospital i London i diætbehandling af irritabel tarm.

Esther Safir

Psykologi-studerende på 7. semester ved Københavns Universitet. Esther er studentermedhjælper på BEDklinikken, hvor hun bl.a. står for Eating Disorder Examination (EDE) og andre administrative opgaver. Hun skriver bachelor om kollektive trangenerationelle traumer og har en stor interesse for socialpsykologi og klinisk psykologi. Særligt interesserer hun sig for systemisk/narrative teorier. Esther har førhen arbejdet på et værested for psykisk sårbare og ensomme unge og derudover på et socialt psykiatrisk bosted for udviklingshæmmede ældre. 

Velkommen i BEDklinikken

Ejere og partnere i BEDklinikken ledende klinisk diætist Lene Kiib Hecht (t.v.) og ledende psykolog Birgitte Hartvig Schousboe (t.h.)