Måltidsstøtte

Et liv med svær anoreksi eller bulimi kan betyde udtalt bekymring for at spise og angst for at tage på i vægt. De kognitive funktioner bliver påvirket og kropsbilledet så forvrænget, at det kan føre til angst for at spise og problemer med at gennemføre måltider, men med den rette støtte kan det lykkes at komme tilbage på sporet og komme i gang med at spise igen.

Måltidsstøtte er en specialiseret opgave, som kræver viden om spiseforstyrrelser. Med guidelines kan det dog læres af forældre eller professionelle støttepersoner i hjemmet. Støtten kan være både praktisk og verbal, og hvis den er rolig, vedholdende og omsorgsfuld, øger det trygheden og afhjælper angst eller vrede.

Vi tilbyder undervisning i måltidsstøtte, og hvordan man bedst forholder sig før, under og efter et måltid. Vi tilbyder også en-til-en måltidsstøtte med en af vores erfarne konsulenter, som typisk har en baggrund som klinisk diætist eller sygeplejerske med erfaring fra den etablerede spiseforstyrrelsesbehandling.

Måltidsstøttens omfang og pris aftales med BEDklinikkens ledelse

Det faglige tilbud til kommuner indenfor måltidsstøtte

Vi tilbyder kompetenceudvikling rettet mod den pædagogiske indsats i eget hjem eller på bosted, som følger efter indlæggelse eller længere behandlingsforløb i daghospital.

Vores team er sammensat af autoriserede sundhedsprofessionelle, der har arbejdet mange år indenfor spiseforstyrrelsesområdet – f.eks. psykologer, diætister, sygeplejerske, socialrådgiver og speciallæge i psykiatri. Undervisning og supervision varetages tværfagligt, og rådgiverteamet sammensættes afhængigt af opgaven.

Vi fokuserer ikke kun de psykologiske aspekter men tilbyder konkret rådgivning og undervisning målrettet det team eller de fagpersoner, vi kommer ud til.

Typer af opgaver

  • Undervisning i måltidsstøtte
  • Supervision ved psykolog, sygeplejerske og/eller diætist
  • Telefonrådgivning vedr. måltidsstøtte
  • Måltidsstøtte til enkelte borgere

Målgruppe

Undervisning, supervision og rådgivning er henvendt til hjemmevejledere, støtte/kontaktpersoner eller personale på bosteder, men kan også målrettes en bredere skare af fagpersoner, der har brug for specialiseret viden om spiseforstyrrelser og måltidsstøtte.