BEDklinikken

Ledende psykolog, partner
Birgitte Hartvig Schousboe
Tlf. 93 90 83 83 
birgitte@bedklinikken.dk

Ledende klinisk diætist, partner
Lene Kiib Hecht
Tlf. 26 12 24 66
lene@bedklinikken.dk

Psykolog
Lene Meyer
Tlf. 93 90 83 89
lenemeyer@bedklinikken.dk

Studentermedhjælper
Esther Safir
Tlf. 93 90 83 89
esther@bedklinikken.dk 

Klinisk diætist
Pia Groulef
Tlf. 93 90 83 89
piagroulef@bedklinikken.dk

Adresse