BEDklinikken

BEDklinikken holder til i store lyse lokaler på Buddinge Hovedgade 205 i Søborg. Klinikken er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Teamet omfatter psykologer, klinisk diætist, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut. Behandlerne har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser inkl. BED – men også angst, OCD, traumer og depression. De kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision. BEDklinikken ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledererfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri. I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministeriet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED. BEDklinikken har modtaget midler fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.

Velkommen i BEDklinikken

Buddinge Hovedgade 205 · 2860 Søborg · Telefon +45 9390 8383 · kontakt@bedklinikken.dk

Birgitte Hartvig Schousboe

Faglig direktør, stifter
Aut. psykolog, spec. i psykoterapi
Tlf. 93 90 83 83
birgitte@bedklinikken.dk

Birgitte Hartvig Schousboe
Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Hun har været ansat 13 år i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor hun bl.a. har arbejdet med spiseforstyrrelser og angst & OCD. Hun har været med til at udvikle den første motivationsfremmende terapi og den første gruppebehandling til Binge Eating Disorder i Danmark. Hun har været leder af SATS-puljeprojektet på Stolpegård målrettet BED. Birgitte har mangeårig erfaring som leder og har været intern konsulent i psykiatrien. Senest har hun været leder af Rigshospitalets Anoreksiklinik. Hun er uddannet i systemisk/narrativ terapi, kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT).

Lene Kiib Hecht

Administrerende direktør, stifter
Ledende klinisk diætist, ED
Supervisor.
Tlf. 26 12 24 66
lene@bedklinikken.dk

Lene Kiib Hecht
Ledende klinisk diætist på Psykiatrisk Center Ballerup og afsnitsleder i Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser samme sted. Lene var fra 2003 med til at udvikle BED-behandlingen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og SATS-pulje-projektet målrettet BED fra 2013-2016. Lene har en diplomuddannelse i ernæring og idræt og har arbejdet specifikt med behandling af spiseforstyrrelser i psykiatrien og i privat regi de sidste 16 år. Hun er uddannet systemisk/narrativ supervisor og er ved at tage en master i offentlig ledelse (MPG).

Lene Bomholt Meyer

Aut. psykolog, phD
Tlf. 93 90 83 89
lenemeyer@bedklinikken.dk

Lene Bomholt Meyer
Autoriseret psykolog med en bachelorgrad fra Goldsmiths College i London og en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Lene Meyer arbejdet med spiseforstyrrelser i psykiatrien på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk Center Ballerup. Hun er uddannet i systemisk og narrativ terapi og er på vej til at blive specialist i psykoterapi. Lene har lavet ph.d.-projekt om BED-behandlingen på Stolpegård, hvor hun anvendte både kvalitative og kvantitative metoder til at evaluere behandlingen. Andre kvalifikationer inkluderer diagnosticering af spiseforstyrrelser (Eating Disorder Examination, EDE) og formidling af viden om BED i både akademiske og kliniske kredse og i den brede befolkning.

Pia Rubin

Speciallæge i psykiatri
Tlf. 93 90 83 89
kontakt@bedklinikken.dk

Pia Rubin
Speciallæge i psykiatri. Pia har arbejdet som overlæge siden år 2000, de sidste 10 år på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med angst, OCD, PTSD og spiseforstyrrelser. Psykoterapeutisk er hun uddannet primært med en 3-årig psykodynamisk uddannelse. Senere har hun suppleret med systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og senest schematerapeutisk uddannelse. Pia har lang erfaring med udredning af psykiske lidelser, individuel terapi og gruppeterapi. 

Signe Wahrén

Psykolog
Tlf. 93 90 83 89
signe@bedklinikken.dk

Signe Wahrén
Psykolog uddannet fra Københavns Universitet og med yderligere en bachelorgrad i sociologi. Hun har erfaring med narrativ terapi fra DISPUK og har tidligere arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri, Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, på et forskningsprojekt vedrørende transdiagnostisk behandling af angst og depression. Signe er desuden sekretær i Netværk for Forskning og Kvalitetssikring af Psykoterapi, og som studerende har hun arbejdet hos bl.a. Børn, Unge & Sorg, Børnetelefonen og Psykiatrifonden. 

Pia Groulef

Klinisk diætist
Tlf. 93 90 83 89
piagroulef@bedklinikken.dk

Pia Groulef
Pia er autoriseret klinisk diætist og har mangeårig erfaring med diætbehandling af anoreksi, bulimi og atypiske spiseforstyrrelser. Hun har i 8 år haft ansættelse i Region Hovedstaden på Klinik for Spiseforstyrrelser på Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinikken på Psykiatrisk Center København. Sideløbende har Pia været fast konsulent ved Robus, som er Københavns kommunes tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse. Her har hun diætvejledt familier til børn og unge med spiseforstyrrelser. Pia er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Hun har desuden en specialuddannelse fra Sct. Thomas Hospital i London i diætbehandling af irritabel tarm.

Susan Christensen

Fysioterapeut, Kropsterapeut
Tlf. 93 90 83 83
kontakt@bedklinikken.dk

Susan Christensen
Fysioterapeut og certificeret underviser i Basic Body Awareness Therapy (B-BAT). Susan har arbejdet 28 år i psykiatrien særligt indenfor depressions- og spiseforstyrrelsesbehandling, hvor hun har fungeret både som leder og klinisk udvikler af den fysioterapeutiske behandling. Senest har hun været ansat på Rigshospitalets Anoreksiklinik i 24 år. Hun har beskæftiget sig med grundlæggende forskningsmetodologi, UCSF, mhp. relevant dokumentation af den kropslige tilgang i forbindelse med mental sundhed. Susan er medstifter af Dansk Institut for Basic Body awareness therapy (DIBB) og er medansvarlig for efteruddannelsesforløbet af fysioterapeuter inden for denne metode.

Anne Katrine Wangel

Psykolog
Tlf. 93 90 83 83
annekatrine@bedklinikken.dk

Anne Katrine Wangel
Autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet. Anne Katrine Wangel har arbejdet med behandling af spiseforstyrrelser på Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup. Hun er systemisk narrativt uddannet og har desuden en baggrund i at arbejde med børn og unge i kommunalt regi. Hun har erfaring fra forskelligartede interventioner på både individ-, familie-, gruppe- og netværksniveau samt en særlig interesse for inddragelse af børn i samtaler og møder.

Esther Safir

Stud. Psykologi, Studentermedhjælper
Tlf. 93 90 83 89
esther@bedklinikken.dk

Esther Safir
Psykologi-studerende på 7. semester ved Københavns Universitet. Esther er studentermedhjælper på BEDklinikken, hvor hun bl.a. står for Eating Disorder Examination (EDE) og andre administrative opgaver. Hun skriver bachelor om kollektive trangenerationelle traumer og har en stor interesse for socialpsykologi og klinisk psykologi. Særligt interesserer hun sig for systemisk/narrative teorier. Esther har førhen arbejdet på et værested for psykisk sårbare og ensomme unge og derudover på et socialt psykiatrisk bosted for udviklingshæmmede ældre.