Forskning

Psykolog Lene Bomholt Meyer skriver i øjeblikket phd om BED behandling baseret på erfaringer fra tidligere SATSpuljeprojekt 2013-16

Følg med her på siden om nyt vedr. hendes fund, når hun har forsvaret sin phd i 2019. 

Problemer og løsninger i BED feltet: Et multimetode studie af et tofaset behandlingstilbud til patienter med BED og BMI > 27

Baggrund
Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt og alvorlig spiseforstyrrelse. BED er kendetegnet ved tilbagevendende episoder af overspisning, hvor personen spiser en stor mængde mad med en følelse af kontroltab. Modsat bulimi er der ikke regelmæssig kompenserende adfærd såsom opkastninger, hvorfor de fleste med tiden vil udvikle en overvægt. Psykoterapeutiske behandlinger er generelt effektive til at nedbringe spiseforstyrrelsessymptomerne og stabilisere vægten, men mange, især med svære grader af BED bliver ikke raske og behandlingen medfører sjældent et vægttab. Overlappet mellem spiseforstyrrelse og fedme er underudforsket og modsætningsfyldt ift. tilgange til kost og vægt.

Ph.d.-projektet undersøgte, hvad der udgør problemer og løsninger i dette felt mellem BED og overvægt med udgangspunkt i et behandlingstilbud til BED på Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS) fra 2013 til 2016.

Formål
Formålet er at inspirere til effektive og meningsfulde måder at behandle BED.

Design
Projektet består af to delstudier, et kvantitativt kohortestudie af Fase 1 og et kvalitativt etnografisk studie af Fase 1 og Fase 2.

Kvantitative metoder
Før og efter målinger på spiseforstyrrelsessymptomer (Eating Disorder Examination interview, EDE) og på generel psykopatologi (Symptom Checklist, SCL-90), funktionsniveau (Sheehans Disability Scale, SDS) og livskvalitet (WHO-5) via elektroniske selvrapporteringsskemaer administreret gennem datasystemet Terapieffekt.

Kvalitative metoder
Seks måneders deltagerobservationer af behandlingen og dybdegående interview med 20 deltagere.

Setting
BED behandlingen bestod af systemisk narrativ gruppeterapi (Fase 1) efterfulgt af to forskellige vægttabsinterventioner (Fase 2), som patienterne kunne vælge imellem. Den ene brugte traditionelle vægttabsmetoder (spis mindre, bevæg dig mere). Den anden var en vægt-accepterende tilgang med blandt andet kropsterapi og mindful spisning.

Deltagere
Alle inkluderede deltagere var patienter på PCS. Alle opfyldte kriterierne for BED ifølge DSM-IV og havde et Body Mass Index (BMI) over 27.

Resultater og fund
Upublicerede resultater af det kvantitative delstudie viser, at mere end 50 % af patienterne helt ophørte med at have overspisninger ved endt behandling og mere end 70 % nedbragte overspisningerne til under niveauet for BED diagnosen. Det svarer til andre evidensbaserede psykoterapeutiske interventioner til BED.