Behandlingen bygger på den nyeste viden og forskning indenfor spiseforstyrrelsesområdet, og vi laver løbende effektevaluering.

Forskning

Psykolog Lene Bomholt Meyer har lavet Ph.d. om BED-behandlingen på Stolpegård baseret på erfaringer fra SATS-puljeprojektet fra 2013-16:

Problemer og løsninger i BED-feltet – et mulitmetode studie af et tofaset behandlingstilbud til patienter med BED og BMI>27

Baggrund

Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt og alvorlig spiseforstyrrelse. BED er kendetegnet ved tilbagevendende episoder af overspisning, hvor personen spiser en stor mængde mad med en følelse af kontroltab. Modsat bulimi er der ikke regelmæssig kompenserende adfærd såsom opkastninger, hvorfor de fleste med tiden vil udvikle en overvægt. Psykoterapi er generelt effektiv til at nedbringe spiseforstyrrelsessymptomerne og stabilisere vægten, men mange, især med svære grader af BED bliver ikke raske og behandlingen medfører sjældent et vægttab. Overlappet mellem spiseforstyrrelse og fedme er underudforsket og modsætningsfyldt ift. tilgange til kost og vægt.
Ph.d.-projektet undersøgte, hvad der udgør problemer og løsninger i dette felt mellem BED og overvægt med udgangspunkt i et behandlingstilbud til BED på Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS) fra 2013 til 2016.
Alle inkluderede deltagere var patienter på PCS. Alle opfyldte kriterierne for BED ifølge DSM-IV og havde et Body Mass Index (BMI) over 27.

Resultater og fund

Resultater af det kvantitative delstudie viser, at mere end 50 % af patienterne helt ophørte med at have overspisninger ved endt behandling, og at mere end 70 % nedbragte overspisningerne til under niveauet for BED diagnosen. Det svarer til andre evidensbaserede psykoterapeutiske interventioner til BED.

Effektmåling i “BED-projektet”

I forbindelse med ”BED-projektet” afrapporterer BEDklinikken til Sundheds- & Ældreministeriet og gør rede for effekten af behandlingen. Alle patienter interviewes derfor med Eating Disorder Examination, EDE, før og efter behandling og udfylder følgende spørgeskemaer:

  • Symptom Checklist, SCL-90
  • WHO-5
  • Sheehans Disability Scale, SDS

Bøger

Kort & Godt om Spiseforstyrrelser
Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht

Dansk Psykologisk Forlag, 2020
ISBN 978-87-71586-87-9

Spiseforstyrrelser – symptomer, årsager og behandling
Lene Kiib Hecht & Birgitte Hartvig Schousboe (red.)

Psykiatrifondens Forlag, 2012
ISBN 978-87-90420-83-3

Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autisme-spektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse, og til deres pårørende.

Artikler

Schousboe, B.H. (2019). Binge Eating Disorder (BED)Månedsskrift for Almen Praksis, nr. 9, 569–577.

Meyer, LB (2019) Veje til vægttab ved BED: Accept, nydelse og forbundethed med sig selv, sin krop og andre mennesker. Diætisten, 2019 (260), 24–25.

Meyer, LB, Waaddegaard, M., Lau, M. E., & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2018). (Dis-)solving the Weight Problem in Binge-Eating Disorder: Systemic Insights From Three Treatment Contexts With Weight Stability, Weight Loss, and Weight Acceptance. Qualitative Health Research, 1–12. https://doi.org/10.1177/1049732318764874

Schousboe, B.H. (2014) Forord & kapitel i Buckroyd, J.  Forstå dine spisevaner. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Schousboe, B.H. & Rasmussen, S.A. (2012) Motivation. Overvejelsesgruppe på Ambulatorium for spiseforstyrrelser. Systemisk Forum, nr. 4, 23-27.

Schousboe, B.H. (2012) Binge Eating Disorder – den tredje spiseforstyrrelse. PS Landsforeningens medlemsblad, nr. 4.

Schousboe, B.H. & Waaddegaard, M. (2011) Binge eating disorder – opsporing og behandling af tvangsoverspisning. Månedsskrift for Almen praksis, nr. 4, årgang 89, 283-392.

Schousboe, B. H. (2010) Den tredje spiseforstyrrelse: Binge Eating Disorder. Psykiatriinformation, nr. 3, s. 24-25.

Schousboe, B.H. (2010) Systemisk/narrativ gruppebehandling af Binge Eating Disorder – Dekonstruktion af et behandlingskoncept. Fokus på familien, nr. 1, s. 4-25.

Meyer, L, Waaddegaard, M., Poulsen, S., Ersbøl, A. K., Davidsen, A. H., & Lau, M. E. (u.å.). Effectiveness of an integrative systemic and narrative group psychotherapy for adult patients with binge-eating disorder. (Under review)

Presse

Weekendavisen 7. februar 2020 Væk med vægten

En time med weekendavisen, podcast med Martin Krasnik, 7. februar

Magasinet P – Psykologernes fagblad 01/2020 I krig med kroppen

TV2 januar 2020 ‘Nadja og de 170 kg’. Dokumentar-serie i tre dele om livet med BED.

TV2.dk 9. januar 2020 40.000 lider af overset sygdom – men mange får aldrig behandling

Politiken 29.september 2019 Hjernen kan hjælpe dig med ikke at overspise

Fagbladet Kost og Ernæringsforbundet 18. september 2019 Når maden tager magten

Baglandet på P1: Et fængsel af mad september 2019

Weekendavisen 9. august 2019 Skyggespiserne

Månedsskrift for Almen Praksis, Podcast, 5. september 2019 Oplæsning: Binge Eating Disorder