Vi behandler spiseforstyrrelse og sammenfaldet mellem spiseforstyrrelse og andre lidelser som f.eks. angst, OCD og depression. Vi arbejder altid tværfagligt.

Der er pr. 15. juni 2020 igen åbent for tilgang til BED-projektet finansieret af Sundheds- & Ældreministeriet.

Vi tilbyder endvidere individuelt tilrettelagte forløb med egenbetaling. 

Behandling af Binge Eating Disorder (BED)

Der er 3 faktorer på spil i forbindelse med overspisninger: sult, vane og følelser. Behandlingen starter derfor med at tage sult-elementet ud af overspisninger, så man bedre kan se hvad der er følelsesmæssigt betinget hvad, der handler om vaner.

Sult behandles med mekanisk spisning, som går ud på at spise tre hovedmåltider og to til tre mellemmåltider i løbet af en dag, begyndende med et morgenmåltid inden for den første time. For at bryde den onde cirkel skal man fastholde dette mønster uanset, om der er overspisninger eller ej. I første omgang er det vigtigt, at personen bliver mæt, siden ser diætisten på kostens sammensætning, så kroppens behov for næringsstoffer bliver dækket.

Overspisninger er ofte udløst af svære følelser og kan være koblet til alt-eller-intet-tænkning. Når sulten er minimeret med mekanisk spisning, fokuserer behandlingen derfor på at bryde gamle mønstre og finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere følelsesmæssige konflikter på.

Det er svært at komme ud af en spiseforstyrrelse alene, og det kan være afgørende at inddrage pårørende, dels for at bryde spiseforstyrrelsens hemmelighedskræmmeri, dels for at få praktisk og/eller følelsesmæssig støtte.

Det er vigtigt at vide, at behandlingen IKKE er en slankebehandling, men behandling af spiseforstyrrelsen!

BED-gruppe

Gruppeterapi er som regel det bedste tilbud til behandling af Binge Eating Disorder. I gruppen får man mulighed for at møde ligesindede og dele sin historie uden at blive dømt. Gruppen mødes 25 gange, en formiddag om ugen. Et forløb består af 20 gange psykoterapi og 5 gange kostvejledning ved klinisk diætist i gruppen. Der er tilknyttet speciallæge i psykiatri og mulighed for deltagelse i kropsterapi (BBAT) ved fysioterapeut. Der tilbydes pårørendesamtaler og 3 gange om året afholdes pårørende-arrangementer for alle i BED-behandling.

“At være i gruppen og høre de andre giver genlyd langt inde i én.
Det er bare en god setting.
Det der med at sidde sammen med én psykolog giver slet ikke det samme.”

BED-projektet 2019-2021

I december 2018 modtog vi midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til behandling af BED efter den model for gruppeterapi, som vi har udviklet og dokumenteret effekten af i et SATS-pulje-projekt på Stolpegård i 2013-16. I perioden 2019-21 kan vi derfor tilbyde gratis gruppebehandling for BED efter denne velafprøvede metode. Vi kalder dette tilbud for “BEDprojektet”.

BED-treatment in English

We also offer individual treatment in English for non-danish speakers.

We use the same principles and methods in individual sessions as we use in the group treatment. These include writing a diary about food intake and thoughts, feelings and reflections, and working towards eating regular meals; eating three main meals and three snacks a day. We also use weight monitoring to ensure that your weight is stable within +/- 5 kilos during treatment. There is the option of consulting a dietician who specialises in eating disorders, and inviting someone from your support network for a consultation with you.

We also have body therapy on Mondays, however these are held in Danish. Body therapy is free for those who are in individual and group therapy.

Our treatment is therefore NOT weight loss treatment. On the contrary, we consider weight loss attempts to be strong maintaining factors in binge eating. That is also why we try to implement regular eating as this ensures hunger and satietary signals during the day that are managable.

Eftermiddagsgruppe (BED)

Om gruppen

En spiseforstyrrelse lever ofte i skjul, og derfor kan det være godt at møde andre, som er på vej ud af et uhensigtsmæssigt spisemønster. Mødet med ligesindede giver en indsigt og forståelse, som kan være motiverende for forandring.

Forløbet er for dem, som ønsker at deltage i gruppebehandling, men ikke kan tage fri fra studie eller arbejde i dagtimerne.

Form

Gruppen mødes én gang om ugen i 15 uger kl. 15-18. Der er 6 deltagere og 2 psykologer.

Der er løbende optag i gruppen.

For at komme ud af en spiseforstyrrelse, er det nødvendigt at arbejde med både psykoterapi og konkrete forandringer. Derfor er der kostvejledning i gruppen ved klinisk diætist 3 gange i forløbet.

Fokus i gruppen er behandling af spiseforstyrrelsen. Det er ikke en slankebehandling.

Hvem kan deltage?

I gruppen behandles mennesker med forskellige former for spiseforstyrrelse og forstyrret spisning. Fælles for deltagerne er, at de oplever kropsutilfredshed og overoptagethed af mad, vægt og spisning eller af sundhed og træning.

I gruppen behandles ikke personer med undervægt.

Henvisning

Det er ikke nødvendigt med en henvisning fra egen læge, men en plads i gruppen beror på en individuel vurdering efter samtale med en psykolog.

Interesserede kan selv tage kontakt til BEDklinikken på tlf.: 9390 8383 eller kontakt@bedklinikken.dk

Pris

Indledende samtale ved psykolog, herunder udredning og information om behandlingen: 1.500 kr.

15 ugers behandling i gruppe a 3 timer pr. gang: 12.000 kr.

Der er mulighed for at betale i rater og tilkøbe ekstra samtaler:

Individuelle samtaler

Der er mulighed for at supplere gruppebehandlingen med individuelle samtaler med psykolog.

Behandlingen kan også suppleres med ekstra kostvejledning med klinisk diætist, hvis der er behov for specifik, individuel vejledning.

Pårørendesamtaler

Der er mulighed for at invitere pårørende med til samtaler ved siden af et gruppeforløb.

Samtalerne kan bidrage til at få et fælles sprog om det, der er svært, og pårørende kan få viden om, hvordan de støtter bedst.