Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning og supervision

BEDklinikken er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. 

Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale dvs. psykologer, kliniske diætister, speciallæge og fysioterapeut med særlig ekspertise og mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder BED – men også øvrig psykiatri som angst, OCD, traumer og depression. 

Til klinikken er knyttet studentermedhjælpere, sekretærer samt eksterne eksperter og samarbejdspartnere efter behov.

 

BEDprojekt

I december 2018 modtog vi midler fra Sundheds- & Ældreministeriet til “Udvidelse af kapaciteten til behandling af tvangsoverspisning (BED)”. I perioden 2019-2021 kan vi derfor tilbyde gratis behandling for spiseforstyrrelsen BED, efter en specifik metode med gruppebehandling. Metoden er udviklet via tidligere SATSpuljeprojekt i 2013-16, og har vist god effekt og høj tilfredshed blandt deltagerne. 

Vi kalder dette enestående tilbud om gruppebehandling uden brugerbetaling for “BEDprojektet”. Deltagelse i BEDprojektet forudsætter at man svarer til projektets inklusionskriterier (f.eks. alder, sygdom, mulighed for stabilt fremmøde), hvilket vil blive vurderet af BEDklinikkens behandlerteam ved henvendelse. 

Øvrig behandling

 Vi tilbyder også behandling til personer, der ikke svarer til BEDprojektets inklusionskriterier, hvis det vurderes at give mening. Denne behandling vil i givet fald være med brugerbetaling.