Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning og supervision

BEDklinikken er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik, Region Hovedstadens Psykiatri.

Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale dvs. psykologer, kliniske diætister, speciallæge og fysioterapeut med særlig ekspertise og mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, herunder BED – men også øvrig psykiatri som angst, OCD, traumer og depression.

Til klinikken er knyttet studentermedhjælpere, sekretærer samt eksterne eksperter og samarbejdspartnere efter behov.

Vi har lukket for tilgang til BED-projektet finansieret af Sundheds- & Ældreministeriet. Vi åbner igen for nye henvendelser tirsdag d. 23. februar 2021. Vi tilbyder derudover individuelt tilrettelagte forløb eller aftengruppe – begge med egenbetaling.


Stiftere og ejere af BEDklinikken: Admin. direktør, ledende klinisk diætist Lene Kiib Hecht (t.v.). Faglig direktør, aut. psykolog Birgitte Hartvig Schousboe (t.h.)