Binge Eating Disorder (BED)

Tvangsoverspisning hedder på engelsk Binge Eating Disoder, og derfor bliver denne spiseforstyrrelse ofte omtalt med forkortelsen B-E-D. Spiseforstyrrelsen BED er ligeså udbredt som de to mere kendte spiseforstyrrelser anoreksi og bulimi tilsammen. 

BED kom med i det amerikanske diagnosesystem DSM-5 i 2013, og den forventes at komme med i det danske diagnosesystem ICD-10 indenfor de næste par år, når dette opgraderes til ICD-11.

BED er karakteriseret ved overspisninger, hvor man spiser en stor mængde mad på kort tid, med følelse af kontroltab, uden at kompensere ved f.eks. at kaste op eller tvangsmotionere. Overspisningerne er ledsaget af ekstremt ubehag, skam og selvlede. 

Behandling af BED, som kombinerer psykoterapi, diætetisk behandling, kropsterapi og speciallægebehandling efter behov har god effekt. Det er vigtigt med særlig ekspertise indenfor spiseforstyrrelser.

Fokus på overvægt, fedme og vægttab frarådes – som minimum indtil spiseforstyrrelsen er under kontrol, men ofte også efterfølgende, som forebyggelse af tilbagefald.

   

Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme, hvor forholdet til mad, krop og spisning er så forstyrret, at det går ud over ens sundhed og sociale liv.  Man skelner typisk mellem anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning, men der findes næsten lige så mange kombinationer af spiseforstyrrelsessymptomer, som der er mennesker med spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser behandles primært med psykoterapi, men også med fysioterapi, kropsterapi og diætistbehandling. For at komme ud af en spiseforstyrrelse skal man også have fokus på vægt, mad og spisning – og på det enkelte menneskes særlige situation. Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autismespektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse, og til deres pårørende.

BEDklinikkens ejere Birgitte Schousboe og Lene Kiib Hecht er medforfattere og redaktører af bogen.