Om BEDklinikken

BEDklinikken holder til i store lyse lokaler på Buddinge
Hovedgade 205 i Søborg. Klinikken er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte.

Teamet omfatter psykologer, klinisk diætist, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut.

Behandlerne har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser inkl. BED – men også angst, OCD, traumer og depression. De kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision.

BEDklinikken ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledererfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri.


I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministeriet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED.

BEDklinikken har modtaget midler fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.