I BEDklinikken behandler vi alle former for spiseforstyrrelse – samt angst, OCD og depression – og sammenfaldet mellem disse. Vi arbejder altid tværfagligt.

 

BEDprojektet

I december 2018 modtog vi midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til behandling af BED efter en specifik metode, som vi før har medvirket til at udvikle, afprøve og dokumentere effekten af i tildligere SATSpuljeprojekt 2013-16. I perioden 2019-21 kan vi derfor tilbyde gratis behandling for spiseforstyrrelsen BED efter denne velafprøvede og effektive metode. Vi kalder dette tilbud i BEDklinikken for “BEDprojektet”.

 

Om BED-behandlingen

Patienterne tilbydes et 25 ugers gruppeforløb med fremmøde 1 dag om ugen, med 20 gange psykoterapi og diætistbehandling hver 5. gang i gruppen. Endvidere er der mulighed for samtale med speciallæge i psykiatri og supplerende kropsterapigruppe (BBAT) ved fysioterapeut. Som led i behandlingen arrangeres pårørendemøder samt en afsluttende samtale, mhp. fastholdelse af fokus og forebyggelse af tilbagefald. 

BEDklinikkens behandlere er erfarne behandlere af spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Der indgås et tæt samarbejde med patientens praktiserende læge vedr. blodprøver og evt. komplikationer, f.eks. hvis der samtidigt er andre sygdomme som diabetes eller hjertekarsygdomme. 

Behandlingen i BEDprojektet er uden brugerbetaling (gratis), hvis patienten opfylder diagnosekriterierne for BED i moderat grad. Inden opstart afholdes en visiterende samtale med en psykolog, samt ved behov med speciallæge, med henblik på udredning, diagnosticering og afklaring af motivation. 

Det er vigtigt at vide, at behandlingen IKKE er en slankebehandling, men en behandling af spiseforstyrrelsen!

 

Øvrig behandling

 I BEDklinikken kan vi også tilbyde behandling til personer der ikke omfattes af inklusionskriterierne for BEDprojektet, hvis det vurderes at give mening.

Iøvrigt udbyder BEDklinikken relevante kurser og temamøder, og kan kontaktes af fagfolk ved ønsker om faglige oplæg, undervisning eller supervision.

Priser 
Prisen for individuel behandling baseres på standardiserede konsulentsatser, men vurderes og aftales individuelt alt efter behov.

  • Psykolog 50 min. 1100 kr.
  • Klinisk diætist 50 min. 950 kr.
  • Fysioterapeut 50 min. 800 kr.
  • Speciallæge 25 min 700 kr.

Kurser, foredrag, fyraftensmøder, supervison mv. samt prisen derfor aftales individuelt med BEDklinikkens ledelse.

Brugerbetaling 
Ovenstående opgaver og behandling udenfor BEDprojektet er med brugerbetaling. Der udskrives faktura, og betalingen foregår via mobilepay eller bankoverførsel indenfor 8 hverdage.

  • CVR nr. 40268383
  • Bankkonto 3409-12734425
  • Mobilepay 93908383